Vybrané publikace

Vybrané publikace, pro které naši lidé vytvářeli vizuální podobu, tedy typografii, sazbu a obálku.

 • Hledání dobré smrti / Doughtyová, Caitlin / 2023 / vydalo nakladatelství Lukáš a syn
 • Vzorec moudrosti / Rohr, Richard / 2023 / vydalo nakladatelství Lukáš a syn
 • Kouzlo školy lesa / Walmsleyová, Noami; Westall, Dan / 2023 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Praktická permakultura / Bloomová, Jessi; Boehnlein, Dave / 2022 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Průvodce pro zmatené / Schumacher, E.F. / 2022 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Mystici a zenoví mistři / Merton,Thomas / 2022 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Díla pro děti. Dodatky – dramata a překlady / Gruša, Jiří / 2021 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Proměna role vzdělání v době čtvrté průmyslové revoluce / Doseděl, Tomáš / 2021 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Opeřené slunce / Schuon, Frithjof / 2021 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Francouzská šlechta v Českých zemích / Košťál, Vratislav; Košťálová, Renata / 2021 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Násilní nestátní aktéři v éře nového středověku / Doboš, Bohumil / 2020 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Překlady a adaptace / Gruša, Jiří; Kraus, Karel; Balvín, Josef / 2020 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Nová semena kontemplace / Merton, Thomas / 2020 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Hledání Boží tváře / Frývaldský, Pavel / 2020 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Sochař a restaurátor Karel Stádník / Budínová, Jana / 2019 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Continuity and Discontinuities of Religious Memory in the Czech Republic / Hásová, Veronika; Kalvas, František; Lužný, Dušan; Váně, Jan / 2019 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Náboženské otázky současnosti / Besancon, Alain / 2019 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Šesté vymírání / Kolbertová, Elizabeth / 2018 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Dílo Jana Koblasy v kostele Sv. Petra a Pavla v Jedovnicích / Janáková, Monika / 2018 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Global governance? / Míčka, Roman / 2018 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Encyklopedie numismatiky a notafilie / Kudweis, Miloš / 2018 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Posvátný baldachýn Berger, Peter L. / 2018 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Spojené státy americké a mírový proces v Severním Irsku / Melichar, Hynek / 2017 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Jaguár lidi nežere / Dungel, Jan / 2017 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Pozvání do sociologie / Berger, Peter L. / 2017 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Kreativní výzkum / Collinsová, Hilary / 2017 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Eseje a studie o literatuře a kultuře II. / Gruša, Jiří / 2016 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Propaganda džihádu / Plisková, Kateřina / 2016 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Muslimové v Česku / Topinka, Daniel (ed.) / 2016 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Kronikář nových časů / Jonáková, Ivana / 2016 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Katalog lidové architektury 11 – okres Kroměříž / Kovářů, Věra; Kučera, Jan; Kurial, Antonín / 2016 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Příručka rozvoje místní kulturní politiky / Ertürková, Eylem (ed.) / 2016 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Umění bez revolucí? / Horáček, Radek / 2015 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Příručka mentoringu / Kominácká, Jitka; Lacina, Lubor; Rozmahel, Petr / 2016 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Katalog lidové architektury 10 – okres Třebíč / Kurial, Antonín; Kovářů, Věra; Kuča, Jan / 2015 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Poslední obrazy / Šiklová, Lucie / 2015 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Izrael a Palestina / Čejka, Marek / 2013 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Kulturní politika / O´Brian, Dan / 2015 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Velkolepá sídla středních Čech / Košťál, Vratislav; Košťálová, Renata / 2015 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Hledání rovnováhy / Landy, Charles; Matarasso, Francois / 2015 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Eseje a studie o literatuře a kultuře I / Gruša, Jiří / 2015 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Deformace demokracie? / Kopeček, Lubomír / 2015 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Hovory s Lévi-Straussem / Charbonnier, Georges; Lévi-Strauss, Claude / 2014 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Na konci bezstarostnosti / Fiala, Petr / 2015 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Politický secesionismus & Etické teorie / Rosůlek, Přemysl / 2014 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Příběhy slávy a zapomnění / Valeš, Tomáš / 2014 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Jak porozumíme chemickým výpočtům / Fikr, Jaroslav / 2010 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Jak porozumíme chemickým vzorcům a rovnicím / Fikr, Jaroslav / 2010 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Volební kampaně 2013 / Králiková, Marcela; Šíma, Pavel; kol. / 2014 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Podle přírody! / Trnková, Petra / 2014 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Central European and American Perspectives on Visual Arts in Early Modern Europe / Jakubec, Ondřej (ed.) / 2013 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Venkovské stavby na jižním Podhorácku / Kuča, Jan / 2013 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Jiná modernita / Mikš, František / 2013 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Triumf obnovujícího se dne / Suchánek, Pavel / 2013 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Zakázaný obraz / Besancon, Alain / 2013 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Hradecký architekt / Pencák, Marcel / 2013 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Historie na rozcestí / Hájková, Dagmar; Kučera, Jaroslav; Smetana, Vít; Suk, Jiří; Šrámek, Pavel; Tůma, Oldřich / 2013 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Současná česká politika / Kubát, Michal / 2013 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Funkcionalismus, design, škola, trh / Michl, Jan / 2012 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Příběh buddhismu / S. Lopez Jr., Donald / 2012 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Současný Blízký východ / Burgrová, Helena; Ježová, Michaela / 2012 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Pozvání do psychologie osobnosti / Smékal, Vladimír / 2012 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Památková péče v Německu / Kiesow, Gottfried / 2012 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Mělnicko, Mladoboleslavsko, Nymbursko / Košťál, Vratislav; Košťálová, Renata / 2012 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Stravovací návyky dětí a školní prostředí / Fialová, Jana / 2012 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Přijdu za poledne. Miloš / Štědroň, Miloš; Jeřábková, Olga (ed.) / 2012 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Estetika na přelomu milénia / Zahrádka, Pavel / 2011 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Učebnice globalizace / Hodač, Jan; Kotrba, Tomáš / 2011 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Aktivizační metody ve výuce / Kotrba, Tomáš; Lacina, Lubor / 2011 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Učebnice evropské integrace / König, Petr; Lacina, Lubor; Ostřížek, Jan; Přenosil, Jan; Strejček, Jan / 2011 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Mediální tvorba v kontextu vzdělávání / Keilhauer, Jan; Schor, Bernd; Sloboda, Zdeněk / 2011 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Politické systémy / Hloušek, Vít; Kopeček, Lubomír; Šedo, Jakub / 2011 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR II. / Rakoczyová, Miroslava; Trbola, Robert / 2011 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR I. / Rakoczyová, Miroslava; Trbola, Robert / 2011 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Příběh perspektivy – dějiny jedné ideje / Ingerle, Petr / 2010 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Balthus / Vircondelet, Alain / 2010 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Evropský mezičas / Fiala, Petr / 2010 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Gombrich – Tajemství obrazu a jazyk umění / Mikš, František / 2010 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Gombrich – Porozumět umění a jeho dějinám / Kesner, Ladislav; Mikš, František / 2010 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Kde jsem byl doma / Mühlberger, Josef / 2010 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • V bezpečí a svoboden / Häring Bernhard / 2009 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal
 • Hrdinové / Johnson, Paul / 2008 / vydalo nakladatelství Barrister & Principal